Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

Misja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie działa od 1 lipca 2007 roku. Powstała na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r.

Jednostka uczestniczy w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • PXadamMAZ
 • Wytwarzający:
 • PXadamMAZ
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-08

Historia zmian

 • Karol Tusiński, 10 czerwca, 2020 11:58:08
 • Karol Tusiński, 9 czerwca, 2020 11:38:56
 • Karol Tusiński, 9 czerwca, 2020 09:07:07
 • PXadamMAZ, 8 czerwca, 2020 08:03:20