Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Obsługa informatyczna portali internetowych RPO WM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania oferty na załączonym Formularzu.

Oferty należy przesyłać do dnia 29.05.2020 do godziny 23:59 na adres mailowy: k.zaczynski@mazowia.eu

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: TUTAJ

Informacja o wybranym wykonawcy:

Postępowanie w trakcie zbierania wyjaśnień od oferentów.

 

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-05-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-05-21

Historia zmian

  • r.bodzioch@mazowia.eu, 18 czerwca, 2020 13:15:39