Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Planowane zamówienia publiczne Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-18

Historia zmian

  • Karol Zaczyński, 18 czerwca, 2020 13:00:25