Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości – usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 1.06.2020 na adres mailowy: m.strzelczyk@mazowia.eu  i r.bodzioch@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-05-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-05-27

Historia zmian

  • r.bodzioch@mazowia.eu, 18 czerwca, 2020 13:10:44