Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-27/19 – Rozwój i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego MEWA 2.0

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2019-04-29
 • Termin składania ofert:
 • 2019-05-08 12:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-04-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-04-29

Historia zmian

 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 10:30:51
 • Karol Zaczyński, 22 czerwca, 2020 14:03:11