Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-39/19 – Opracowanie graficzne, druk i dostawa 38 broszur informacyjno–promocyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2019-06-28
 • Termin składania ofert:
 • 2019-07-09 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-06-28
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-06-28

Historia zmian

 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 11:53:46
 • Karol Zaczyński, 22 czerwca, 2020 14:27:06