Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIS/U-332-22/19 – Opracowanie i wydanie 6 wydań e-biuletynu oraz 4 wydań papierowych biuletynu informacyjnego RPO WM 2014-2020 w 2019 r.

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2019-04-03
 • Termin składania ofert:
 • 2019-04-11 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Krzysztof Szczęsny
 • Wytwarzający:
 • Krzysztof Szczęsny
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-04-03
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-04-03

Historia zmian

 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 11:58:02
 • Karol Zaczyński, 19 czerwca, 2020 12:50:15